Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI
 
Gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące dla konsumentów, 12 miesięcy przy zakupie na firmę (FAKTURA VAT). Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży lub dnia dostarczenia produktu w przypadku zakupu na odległość. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Gwarancją są objęte jedynie wady fabryczne towaru wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania produktu. Gwarancją są objęte produkty nie związane z działalnością gospodarczą wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku naprawionego bądź wymienionego towaru gwarancja biegnie od nowa licząc od daty otrzymania towar, odebrania reklamacji na naprawioną wadę. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonanej naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu ograniczeń importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych i okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu. Zalecane jest przesłanie produktów w oryginalnym opakowaniu. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, wynikającego z nienależytego zabezpieczenia towaru przez klienta, proces reklamacyjny nie zostanie rozpoczęty. W przypadku stwierdzenia wady produktu klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy identyczny lub nie gorszy, jeżeli serwis stwierdzi, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia niekompletnego zestawu lub uszkodzeniu mechanicznego poszczególnych elementów, koszty odtworzenia ponosi nabywca. Uszkodzenia mechaniczne oraz z winy użytkownika nie podlegają gwarancji, nawet jeżeli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku utraty karty gwarancyjne nie jest wystawiany dokument zastępczy ani duplikat. Naprawa oraz roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaszeniu. Karta gwarancyjna z poprawnymi numerami plomb jest dowodem zakupu danego egzemplarza towaru w danym okresie i jedynym dowodem na ważność gwarancji. Gwarancja na towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza prawnie u nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


WARUNKI PRZYJĘCIA TOWARU DO NAPRAWY GWARANCYJNEJ:
- prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna z pieczęcią/podpisem sprzedawcy
- ważny dowód zakupu lub jego kopia (paragon, faktura, przelew), zgodnie z kartą gwarancyjną
- serwis może odmówić przyjęcie wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności danych w dokumencie


GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- jakichkolwiek wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu. W szczególności niezgodności z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- części oraz akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji produktu. W szczególności zarysowania, zabrudzenia, wytarcia napisów, zużyciu baterii
- spowolnieniu systemu operacyjnego wynikającego z instalacji oraz użytkowania aplikacji w urządzeniu
- wady oprogramowania wynikające z ingerencji w system, zmiany i modyfikacje użytkownika.
- wady oprogramowania doinstalowanego, za które odpowiedzialny jest twórca aplikacji
- wady oprogramowania wynikające z instalacji przez użytkownika programów i aplikacji zewnętrznych nie będących fabryczną częścią produktu.
- wad oprogramowania spowodowanych ingerencją wirusa systemowego
- wad programów nawigacyjnych zainstalowanych w urządzeniu, w przypadku problemów proszę kontaktować się bezpośrednio z producentem aplikacji
- uszkodzenia powstałe w sposób losowy: powódź, pożar, przepięcie elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych
- produktów, w których została naruszona plomba gwarancyjna


TOWAR KLIENT MONTUJE NA WŁASNY KOSZT. WYMONTOWANIE RADIA NIE OBEJMUJE GWARANCJI.  GWARANCJA DOTYCZY TYLKO SPRZEDAWANEGO TOWARU. NIE ZWRACAMY KOSZTÓW ZA DEMONTAŻ RADIA.


Zgłoszenie reklamacji należy przesłać droga elektroniczną na mail: serwis.wmprojack@gmail.com
 
 
 

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu